Object - Uitlijnen en verdelen

Maak een keus:

  • UItlijnen relatief ten opzichte van:
  • Niet uitgelijnd:

  • Uitgelijnd laatst geselecteerde op horizontale as(in dit voorbeeld nr.2)

  • Uitgelijnd eerst geselecteerde op horizontale as (nr. 1 in dit voorbeeld)

  • Uitgelijnd Grootste object uitgelijnd op horizontale as

  • Uitgelijnd Kleinste object uitgelijnd op horizontale as

  • Uitgelijnd op pagina op horizonrtale as.

  • Uitlijnen op tekening op horizontale as

  • Uitlijnen op selectiegebied