F2 paden aanpassen

Knooppunt bij min x toevoegen/ max x / min y / max y

Geselecteerde knooppunten verwijderen

Geselecteerde knooppunten verbinden

Het pad op geselecteerde knooppunten  verbreken

Geselecteerde knooppunten verbinden

Het pad tussen 2 niet eindpunten verwijderen

Geselecteerd knooppunt hoekig maken

Geselecteerd knooppunt glad maken

Geselecteerd knooppunt symmetrisch maken

Geselecteerd knooppunt glad maken

Van geselecteerde segmenten rechte lijn maken

Van geselecteerde knooppunten krommen maken

Geselecteerde objecten omzetten naar pad

Lijn van geselecteerde objecten omzetten naar pad


Afsnijdingspad van geselecteerde objecten tonen

Masker van geselecteerde objecten tonen

Volgende bewerkbare padeffecten tonen

Transformatiehandvatten tonen voor geselecteerde knooppunten.

Bezierhandvatten voor geselecteerde knooppunten tonen.

Padindicatoren tonen zonder pad effecten.