Transformeren [ Ctrl-Shift-M ]

Schalen / Verplaatsen / Roteren / Schuintreken / Matrix