Klonen

Wellicht wat verwarrend.. maar je kan in Inkscape Kopiëren, Dupliceren en Klonen.

Klonen is bijvoorbeeld handig als je herhalende patronen wilt maken.

bron: https://inkscape.org/nl/doc/tutorials/tips/tutorial-tips.html


Voorbeeld 01:

 • Teken met 'Rechten of Bezierkrommen' [ Shift-F6 ] een rechte lijn
 • Kies in het menu: Bewerken - Klonen.
  Rechts in beeld komt nu het instelvenster:
 • Kies in het tabje: Symetrie: P1 eenvoudige verplaatsing
 • Stel in bij het tabje: Verplaatsing: Y-verplaatsing -100 (min honderd) en X-verpllatsing -100 (Min honderd)
 • Bij 'Op getegelde klonen toepassen'invullen 30 x 30
 • Vul in onder het tabje: Rotatie: Per kolom 6
 • Klik op : Aanmaken.

Een variant op dit voorbeeld:

 • Symetrie: P1 eenvoudig , Rijen- kolommen 8 x 10
 • Verplaatsing: Per rij: Y-verplaatsing -100 (min honderd) , per kolom x-verplaatsing: - 100 (min honderd)
 • Rotatie: Hoek per rij: 2 , Hoek per kolom 18

Of deze variant 

 • Symetrie: P1 eenvoudig , Rijen- kolommen 8 x 10
 • Verplaatsing: Per rij: Y-verplaatsing -100 (min honderd) , per kolom x-verplaatsing: - 100 (min honderd)
 • Rotatie: Hoek per rij: 2 , Hoek per kolom 18
 • Schalen: 10% per rij

Voorbeeld02:

Klik hier om een tekst te typen.

 • Het draaipunt verschoven naar de onderste punt van het begin object
 • De vorm: 12 x 12
 • De symetrie: P1
 • De verplaatsing: Y-verplaatsing -100 (min 100), de X-verplaatsing: -100 (min 100)
 • Rotatie : hoek per kolom 30

En een variant... met Symetrie: PM Spiegeling


En een variant .. met Symetrie: PG schuifspiegeling


En een variant..met Symetrie: PMM Spigeling + Spegeling