Tekst langs een gemaakte niet rechte lijn

Soms is het handig om tekst langs een bepaalde vorm te laten staan.
Het kan langs een Bezier-lijn of een vorm bijvoorbeeld.

  • Typ de tekst
  • Maak van de tekst NIET een pad (Paden - Object naar pad)
  • Teken de Bezier lijn waarlangs je de tekst wilt zetten.
  • Klik op F1 en kies de tekst.
    Houd de Shift toets ingedrukt en kies in het menu voor: Tekst op Pad plaatsen
  • Pas de tekst eventueel aan door het te verschuiven of extra spaties tussen letters te zetten.
  • Zet de lijnkleur van het getekende pad uit.