Interpoleren


  • Maak van elk object Pad.
  • Met F2 en daarna met Tab kan je het beginpunt aangeven.
  • Het beginpunt is bepalend voor de overgangsvormen.


Objecten omzetten naar pad ! 


  • Objecten overzetten naar pad.
  • F2 
  • Met Tab  node punt kiezen want positie bepaald effect
  • .... nog niet klaar ...